Czym są kryptowaluty? Coraz więcej osób coraz częściej słyszy to określenie. Prawda jest taka, że w tej chwili nie wiemy o nich zbyt wiele i przyjmujemy twierdzenie, że jest to po prostu wirtualny pieniądz. Istnieje już kilka tysięcy kryptowalut i z dnia na dzień zyskują coraz to większą popularność, głownie ze względu na możliwość osiągania zysków. Poniżej znaleźć można 10 najczęściej zadawanych pytań odnośnie rozliczania kryptowalut wraz z odpowiedziami

Czym są kryptowaluty?

Słysząc „krytpowaluty” wiele osób zastanawia się co kryje się za tym hasłem. Powszechnie uznano, że są to wirtualne pieniądze. Owszem, kryptowaluty działają jak wirtualna waluta, można ją przechowywać na swoim komputerze lub smartfonie w aplikacjach zwanych portfelami kryptowalutowymi. Kiedy pierwszy klient zostaje uwierzytelniony w systemie, automatycznie tworzy się portfel. Klucz prywatny jest odpowiednikiem hasła do portfela, do którego pełny dostęp ma jedynie ten, kto ten klucz prywatny posiada. Cały ten system bazuje na technologii blockchain, która ma za zadanie przesyłanie informacji o transakcjach oraz ich przechowywanie.

 

Czym jest Bitcoin?

Bitcoin, w skrócie BTC, to pierwsza na świecie i jednocześnie najpopularniejsza cyfrowa waluta, całkowicie uniezależniona od banków, rządów i innych instytucji. Bitcoina można przesłać w dowolne miejsce na świecie z działającym Internetem bez banków ani innych pośredników – oznacza to również brak prowizji i innych ograniczeń.

 

Czym jest Blockchain?

Blockchain to wirtualna księga rachunkowa dostępna dla każdego, w każdym miejscu na świecie, w której zapisywane są wszystkie transakcje realizowane w obrębie tej księgi. By mieć dostęp do blockchaina, wystarczy komputer lub smartfon z dostępem do Internetu. Transakcje w blockchainie są powszechnie dostępne, ale widoczne tylko dla użytkowników w ramach praw dostępu.

Dane transakcji jak i same transakcje oraz kolejność ich zapisu w łańcuchu są nieodwracalne. Ponadto, nie ma możliwości fałszowania danych w blockchainie, ponieważ w przypadku próby dokonania fałszerstwa, transakcja nie zostanie zapisana w łańcuchu.

 

Jaki kod PKD należy wybrać w przypadku inwestowania w kryptowaluty?

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny handel kryptowalutami klasyfikujemy jako usługę finansową o PKWiU nr 64.19.30.0 (Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane). W PKD usługi takie znajdujemy pod numerem 64.19.Z (Pozostałe pośrednictwo pieniężne).

Jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą chciałby poszerzyć zakres jej działania, musi dokonać aktualizacji wniosku CEiDG o kod PKD nr 64.19.Z. Może tego dokonać w dowolnym urzędzie miasta w całej Polsce.

 

Jak rozliczać podatek dochodowy z obrotu kryptowalutami przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności?

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej jest zobligowana do rozliczenia przychodu ze sprzedaży walut cyfrowych. Taki przychód wykazujemy w formularzu PIT-36 w sekcji nr 7 Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy (pozycja 74) jako przychód z praw majątkowych. W pozycji 75 wykazujemy odpowiednio udokumentowane koszty pozyskania przychodu.

 

Czy prowadząc działalność opodatkowaną ryczałem mogę handlować kryptowalutami?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, nie może dokonywać obrotu kryptowalutami. W takiej sytuacji konieczna będzie zmiana formy opodatkowania. Jest to zgodne z załącznikiem nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w którym wyłączono z opodatkowania ryczałtem wszystkie usługi zaliczane przez GUS do sekcji K PKWiU – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

 

Na jakim formularzu rozliczamy sprzedaż kryptowalut w ramach działalności gospodarczej?

Kiedy kupujemy, wydobywamy lub po prostu posiadamy krytpowaluty, nie musimy płacić podatku dochodowego. Jeżeli natomiast jesteśmy podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą, musimy rozliczać się ze sprzedaży kryptowalut. Wykorzystujemy w tym celu PIT-36 lub PIT-36L w zależności od  tego czy korzystamy z zasad ogólnych czy podatku liniowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczenie przychodu wskazujemy w części dotyczącej pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Czy sprzedaż kryptowalut jest opodatkowana podatkiem VAT?

Handlując krytpowalutami możemy skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT. Mówi o tym art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Zwolniona z podatku VAT może być dostawa i pośrednictwo walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy.

 

Przychód czy dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód, tj. przychód pomniejszony o koszt uzyskania przychodu. W chwili potwierdzania danego wydatku, można pomniejszyć przychód o dany koszt.

Nie istnieje obowiązek podatkowy, kiedy dochodzi do zakupu lub wymiany kryptowaluty na inną. Obowiązek taki powstaje dopiero wtedy, kiedy kryptowalutę wymieniamy na walutę tradycyjną,  lub kiedy płacimy walutą wirtualną za dany towar bądź usługę.

Przychód to wartość sprzedanych jednostek kryptowaluty przeliczona wg odpowiedniego kursu. Koszt natomiast, to ilość jednostek kryptowaluty po cenie za jaką ją kupiliśmy. By obliczyć te wartości, może skorzystać z metod takich jak FIFO, LIFO lub za pomocą średniej ważonej. Kiedy już zdecydujemy się na dany sposób, powinniśmy go kontynuować przez cały rok. Po upływie 12 miesięcy możemy zmienić wcześniej wybraną metodę. Każdy koszt powinniśmy odpowiednio dokumentować, np. za pomocą historii transakcji z giełdy kryptowalut.

Jeżeli sprzedajemy kryptowaluty na rzecz innej waluty niż PLN, musimy tę wartość odpowiednio przeliczyć. Jak mówi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 11a ust. 1) przychody w walutach obcych przelicza się na złotówki według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Dzień uzyskania przychodu to dzień, w którym wynagrodzenie za sprzedaż wpływa na giełdę. Zatem przeliczenie zgodne ze średnim kursem NBP pochodzić powinno z ostatniego dnia poprzedzającego datę wpływu na przychodu na rachunek giełdowy.

 

Czy inwestując w kryptowaluty muszę posiadać działalność gospodarczą?

Każda prywatna osoba może dokonywać handlu kryptowalutami we własnym zakresie. Należy jednak pamiętać o tym, że sprzedaż walut wirtualnych równa się obowiązkowi podatkowemu, a przychód z tego tytułu podlega opodatkowaniu.

Odnosząc się do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, konieczne jest założenie działalności gospodarczej wtedy, kiedy jest to działalność zarobkowa wytwórcza, budowlana, handlowa, lub usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

 

 

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!