Każdy przedsiębiorca, niezależnie od branży czy skali działalności, z pewnością spotkał się z sytuacją nieuregulowanych płatności ze strony swoich kontrahentów. To wyzwanie, z którym należy się skutecznie zmierzyć, aby utrzymać płynność finansową własnego biznesu. Jednym z kluczowych narzędzi w takich sytuacjach jest przedsądowe wezwanie do zapłaty. W niniejszym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu, omawiając kluczowe elementy, procedury oraz korzyści związane z jego zastosowaniem.

Elementy wezwania do zapłaty

Skuteczne przedsądowe wezwanie do zapłaty to nie tylko formalność, ale przede wszystkim istotny dokument, który może zażegnać konflikt finansowy lub stanowić podstawę dla dalszych działań prawnych. Oto kluczowe elementy, które powinny zostać zawarte w wezwaniu:

  •         Wskazanie dokładnej daty oraz miejsca sporządzenia wezwania.
  •         Określenie danych zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, w tym imion, nazwisk, adresów oraz numerów identyfikacyjnych firmowych.
  •         Dokładne określenie kwoty zaległości wraz z numerem faktury lub innego dokumentu potwierdzającego należność oraz datę wymagalności płatności.
  •         Wyznaczenie terminu, w jakim dłużnik powinien uregulować zaległość, oraz wskazanie preferowanej formy płatności, np. gotówka, przelew bankowy.
  •         Jasne zaznaczenie konsekwencji, jakie grożą dłużnikowi w przypadku braku uregulowania zadłużenia w ustalonym terminie, zgodnie z obowiązującym prawem.
  •         Opcjonalnie, informacje o naliczonych odsetkach za opóźnienie oraz inne szczegóły istotne dla konkretnej sytuacji.

Procedura wysyłki i potwierdzenia odbioru

Przedsądowe wezwanie do zapłaty powinno być wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Taki sposób wysyłki zapewnia nie tylko legalność dokumentu, ale także stanowi istotny dowód w przypadku ewentualnej eskalacji sporu do sądu. W obecnych czasach istnieje również możliwość przekazania wezwania drogą elektroniczną, poprzez e-mail lub wiadomość SMS. Warto jednak pamiętać o zachowaniu kopii dokumentu oraz potwierdzenia wysłania, bez względu na wybraną formę dostarczenia.

Korzyści związane z zastosowaniem wezwania do zapłaty

Skierowanie przedsądowego wezwania do zapłaty to krok, który może przynieść wierzycielowi szereg korzyści, zarówno w kontekście efektywnego odzyskania zaległych środków, jak i w zakresie ochrony prawnej oraz budowania klarownej relacji z dłużnikiem. Często już samo wysłanie pisma informującego dłużnika o konsekwencjach niewykonania płatności może być wystarczające, aby zmotywować go do uregulowania zaległości. Co więcej wierzyciel jest uprawniony do otrzymania zadośćuczynienia za nie otrzymanie w terminie zapłaty w wysokości 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych. 

Jedną z korzyści jest również aspekt ochrony prawnej. Posiadanie dokumentu potwierdzającego wysłanie przedsądowego wezwania stanowi solidną podstawę w przypadku ewentualnej konieczności podjęcia dalszych działań prawnych. Kolejną korzyścią jest zagwarantowanie przejrzystości w relacjach między wierzycielem a dłużnikiem. Jasno określone terminy i warunki płatności zawarte w przedsądowym wezwaniu pozwalają obu stronom na klarowną komunikację oraz uniknięcie nieporozumień.

Podsumowanie

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest istotnym narzędziem w zarządzaniu należnościami oraz rozwiązywaniu konfliktów finansowych. Jego skuteczność opiera się na klarowności, terminowości oraz zgodności z obowiązującym prawem. Dla przedsiębiorcy stanowi ono nie tylko sposób na odzyskanie zaległych płatności, ale także element budowania profesjonalnego i odpowiedzialnego wizerunku firmy.

 

 

Dane wierzyciela

………………………..

………………………..

………………………..

Dane Dłużnika

………………………..

………………………..

………………………..

 

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

 

W związku z nieuregulowaniem przez Państwa płatności w kwocie ……………………… zł, zgodnie z fakturą nr ………………… z dnia ………………….., która miała zostać uregulowana do dnia ……………….., wzywam do niezwłocznej zapłaty kwoty wynikającej z ww. dokumentu w nieprzekraczalnym terminie do ………….. .

Proszę o dokonanie przelewu powyższej kwoty na następujący rachunek bankowy: ……………………………………………………………………………………………………

Przypominam, że zgodnie z przepisami prawa, w przypadku braku uregulowania zaległości w wyznaczonym terminie sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, w którym będę domagać się powyższej kwoty wraz z odsetkami, kosztami postępowania sądowego i kosztami zastępstwa procesowego oraz z odsetkami od tych kosztów.

 

……………………………………………  

(Podpis Wierzyciela)    

 

 

 

Dane wierzyciela

………………………..

………………………..

………………………..

Dane Dłużnika

………………………..

………………………..

………………………..

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

 

W związku z nieuregulowaniem przez Państwa płatności w kwocie ……………………… zł, zgodnie z fakturą nr ………………… z dnia ………………….., która miała zostać uregulowana do dnia ……………….., wzywam do niezwłocznej zapłaty:

  • kwoty wynikającej z ww. faktury, 
  • rekompensaty w wysokości 40 euro za za koszty odzyskiwania należności zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790),

w nieprzekraczalnym terminie do ………….. .

Proszę o dokonanie przelewu w wysokości ………… na następujący rachunek bankowy: ……………………………………………………………………………………………………

Przypominam, że zgodnie z przepisami prawa, w przypadku braku uregulowania zaległości w wyznaczonym terminie sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, w którym będę domagać się powyższej kwoty wraz z odsetkami, kosztami postępowania sądowego i kosztami zastępstwa procesowego oraz z odsetkami od tych kosztów.

 

……………………………………………    

                     (Podpis Wierzyciela)    

Zespół Biura Rachunkowego Taxo

Zespół Taxo to eksperci w dziedzinie nowoczesnej księgowości i doradztwa, oddani świadczeniu usług o najwyższej jakości. Wierzymy w indywidualne podejście do każdego przedsiębiorcy, dopasowując nasze rozwiązania do ich unikalnych potrzeb. Dzięki temu pomagamy naszym klientom efektywnie zarządzać finansami i odnosić sukcesy w biznesie.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!