W obrocie prawnym, szczególnie w środowisku biznesowym, nieuniknione są błędy. Czasami na fakturze sprzedażowej pojawiają się nieprawidłowe dane, błędy rachunkowe lub inne uchybienia, które wymagają korekty. W takich sytuacjach często stosowane są dokumenty korygujące, takie jak faktura korygująca i nota korygująca. Pomimo że oba służą do naprawienia popełnionych błędów, istnieją istotne różnice między nimi, zarówno pod względem prawnym, jak i praktycznym.

Faktura korygująca

Faktura korygująca to dokument wystawiany w celu poprawy błędów lub nieścisłości występujących na pierwotnie wystawionej fakturze sprzedażowej. Wyłącznym uprawnionym do wystawienia faktury korygującej jest sprzedawca. W przypadku wykrycia błędów formalnych lub merytorycznych na fakturze sprzedażowej, to on jest odpowiedzialny za ich korektę i poprawienie. Faktura korygująca obejmuje korektę zarówno błędów formalnych, takich jak błędnie wprowadzone dane identyfikacyjne, jak i błędów dotyczących treści transakcji, na przykład nieprawidłowo obliczonej kwoty czy stawki podatku. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej, która precyzyjnie określa poprawki dokonane w stosunku do pierwotnego dokumentu. Procedura ta wymaga odpowiedniej dokumentacji oraz zgodności z przepisami podatkowymi.

Nota korygująca

Nota korygująca, często mylona z fakturą korygującą, stanowi alternatywny sposób na naprawę błędów na fakturze. Jest to dokument, który umożliwia sprostowanie formalnych błędów, nie obejmując zmian w treści transakcji oraz prawa do odliczenia podatku VAT.. Może być wystawiona jedynie przez nabywcę pierwotnego dokumentu, czyli osobę lub podmiot, który dokonał zakupu towarów lub usług. To on posiada uprawnienia do korekty błędów formalnych na fakturze. Nota korygująca skupia się wyłącznie na poprawie formalnych nieścisłości na fakturze pierwotnej, takich jak błędnie wprowadzone dane identyfikacyjne nabywcy lub sprzedawcy, niewłaściwy numer NIP czy data transakcji. W przypadku wystawienia noty korygującej, konieczne jest uzyskanie akceptacji przez wystawcę pierwotnej faktury. Procedura ta może być dokonana w różny sposób, od tradycyjnego podpisu na papierze po formę elektroniczną. Ważne jest, aby uzgodnienia dotyczące korekty zostały potwierdzone.

Co powinna zawierać korekta faktury oraz nota korygująca?

Zgodnie z przepisami nota korygująca musi zawierać oznaczenie „Nota Korygująca”, kolejny numer, datę wystawienia, dane identyfikacyjne wystawcy oraz wszystkie dane zawarte w poprawionej fakturze, wraz z treścią błędnej informacji i po skorygowaniu. 

Natomiast faktura korygująca, oprócz podobnych danych, powinna mieć również numer identyfikacyjny, numer faktury pierwotnej, dane identyfikacyjne nabywcy i sprzedawcy, oraz informacje dotyczące korekty podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego, jeśli zmiana wpływa na te wartości. Dodatkowo faktura korygująca może zawierać oznaczenie „Faktura Korygująca” lub „Korekta”, oraz uzasadnienie konieczności dokonania korekty. 

Podsumowanie

Faktura korygująca oraz korekta faktury to kluczowe instrumenty w procesie poprawy błędów na fakturach sprzedażowych. Oba dokumenty mają istotne znaczenie w prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i księgowych, umożliwiając przedsiębiorcom skuteczną korektę wszelkich uchybień, a tym samym zapewniając transparentność i zgodność z przepisami prawnymi. Dzięki precyzyjnym wymogom zawartym w ustawie oba te dokumenty stanowią skuteczne narzędzia do naprawy błędów w transakcjach handlowych.

 

 

Data wystawienia: ………………….

 

NOTA KORYGUJĄCA NR…..

 

Do transakcji  z  dnia  …………………………….  udokumentowanej fakturą/fakturą korygującą nr ……………………………… z dnia ………………………………. .

Data płatności ……………………………….

Sprzedawca:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Nabywca:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Treść przed korektą:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Treść po korekcie:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………………………………                                                                                                                            ………………………………………………..

   (Podpis Wystawiającego)                                                                                                                                     (Podpis Podatnika)

 

 

 

Data wystawienia: ………………….

 

FAKTURA KORYGUJĄCA NR…..

 

Do transakcji  z  dnia  …………………………….  udokumentowanej fakturą nr ……………………………… z dnia ………………………………. .

Data płatności ……………………………….

Sprzedawca:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Nabywca:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Treść przed korektą:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Treść po korekcie:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie dokonania korekty:

…………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………                                                                                                                                ………………………………………………..

   (Podpis Wystawiającego)                                                                                                                                       (Podpis Podatnika)

Zespół Biura Rachunkowego Taxo

Zespół Taxo to eksperci w dziedzinie nowoczesnej księgowości i doradztwa, oddani świadczeniu usług o najwyższej jakości. Wierzymy w indywidualne podejście do każdego przedsiębiorcy, dopasowując nasze rozwiązania do ich unikalnych potrzeb. Dzięki temu pomagamy naszym klientom efektywnie zarządzać finansami i odnosić sukcesy w biznesie.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!